Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Song Tử

 • intellectual

  /ˌɪntəlˈektjuəl/

  trí thức

 • gregarious

  /ɡrɪˈɡeəriəs/

  thích đàn đúm/giao du

 • vivacious

  /vɪˈveɪʃəs/

  hoạt bát, cuốn hút

 • enthusiastic

  /ɪnˌθjuːziˈæstɪk/

  nhiệt tình, đầy nhiệt huyết

 • tactful

  /ˈtæktfəl/

  khôn khéo

 • cheerful

  /ˈtʃɪəfəl/

  vui tươi, phấn khởi, hớn hở

 • witty

  /ˈwɪti/

  hóm hỉnh, dí dỏm

 • versatile

  /ˈvɜːrsət/

  đa tài, đa năng

 • anxious

  /ˈæŋkʃəs/

  lo lắng, bồn chồn

 • indecisive

  /ˌɪndɪˈsaɪsɪv/

  không quyết đoán

 • superficial

  /ˌsuːpəˈfɪʃəl/

  nông cạn, chỉ có bề nổi mà không có chiều sâu

 • inconsistent

  /ˌɪnkənˈsɪstənt/

  không nhất quán, mâu thuẫn

 • Học tiếng Anh giao tiếp nhanh chóngtiện lợi với ứng dụng di động

  Giao tiếp PRO

Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm