Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Sư Tử

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • magnanimous

  /mæɡˈnæn.ɪ.məs/

  hào hiệp, cao thượng (nhất là với kẻ thù/đối thủ)

 • energetic

  /ˌenəˈdʒetɪk/

  tràn trề năng lượng, mạnh mẽ

 • optimistic

  /ˌɒptɪˈmɪstɪk/

  lạc quan

 • straightforward

  /ˌstreɪtˈfɔːwəd/

  thẳng thắn

 • loyal

  /lɔɪəl/

  trung thành

 • romantic

  /rəʊˈmæntɪk/

  lãng mạn

 • headstrong

  /ˈhedstrɔːŋ/

  cứng đầu, khó bảo

 • egoistic

  /ˌeɡoʊˈɪstɪk/

  vị kỷ

 • possessive

  /pəˈzesɪv/

  chiếm hữu

 • domineering

  /ˌdɑːməˈnɪrɪŋ/

  thích kiểm soát

 • impatient

  /ɪmˈpeɪʃənt/

  nóng vội, không kiên nhẫn

 • arrogant

  /ˈærəɡənt/

  kiêu căng, ngạo mạn

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết