Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Thiên Bình

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • tactful

  /ˈtæktfəl/

  khôn khéo

 • alert

  /əˈlɜːt/

  tinh nhanh, sắc xảo

 • erudite

  /ˈer.ʊ.daɪt/

  học rộng, uyên bác

 • just

  /dʒʌst/

  công bằng

 • poised

  /pɔɪzd/

  bình tĩnh, điềm tĩnh

 • charming

  /ˈtʃɑːmɪŋ/

  duyên dáng, có sức quyến rũ

 • detached

  /dɪˈtætʃt/

  thờ ơ

 • laid-back

  /ˌleɪdˈbæk/

  thoải mái, vô tư

 • unreliable

  /ˌʌnrɪˈlaɪəbl/

  không trông cậy được

 • artificial

  /ˌɑːtɪˈfɪʃəl/

  giả tạo

 • extravagant

  /ɪkˈstrævəɡənt/

  hoang phí

 • indecisive

  /ˌɪndɪˈsaɪsɪv/

  thiếu quyết đoán

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết