Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Xử Nữ

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • meticulous

  /məˈtɪkjələs/

  tỉ mỉ, kỹ càng

 • intelligent

  /ɪnˈtelɪdʒənt/

  thông minh

 • practical

  /ˈpræktɪkəl/

  thực tế

 • analytical

  /ˌænəˈlɪtɪkl/

  có đầu óc phân tích

 • reliable

  /rɪˈlaɪəbl/

  có thể trông cậy, đáng tin cậy

 • modest

  /ˈmɒdɪst/

  khiêm tốn

 • overcritical

  /ˌoʊvərˈkrɪtɪkl/

  quá khắt khe, hay chỉ trích

 • fussy

  /ˈfʌsi/

  cầu kỳ, kiểu cách

 • fastidious

  /fæsˈtɪdiəs/

  khó tính, đòi hỏi cao

 • harsh

  /hɑːʃ/

  gay gắt, khắt khe, cay nghiệt

 • conservative

  /kənˈsɜːvətɪv/

  bảo thủ

 • judgemental

  hay phán xét, vội vàng phán xét

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết