Từ vựng tiếng Anh về tôn giáo và tín ngưỡng (phần 1)

 • Christianity

  /,kristi'æniti/

  Cơ đốc giáo

 • Roman Catholicism

  Thiên chúa giáo, công giáo

 • Buddhism

  /'budizm/

  Phật giáo

 • Islam

  /'izlɑ:m/

  Hồi giáo (dựa trên giáo lý của nhà tiên tri Muhammad)

 • Hinduism

  /'hindu:izm/

  Ấn-độ giáo, Hin-du giáo

 • Judaism

  /'dʤu:deiizm/

  Do thái giáo

 • Shintoism

  Thần đạo

 • Atheism

  /ˈeɪθiɪzəm/

  chủ nghĩa vô thần

 • Confucianism

  /kən'fju:ʃjənist/

  đạo Khổng

 • Taoism

  đạo Lão

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm