Từ vựng tiếng Anh về tôn giáo và tín ngưỡng (phần 1)

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • Christianity

  /,kristi'æniti/

  Cơ đốc giáo

 • Roman Catholicism

  Thiên chúa giáo, công giáo

 • Buddhism

  /'budizm/

  Phật giáo

 • Islam

  /'izlɑ:m/

  Hồi giáo (dựa trên giáo lý của nhà tiên tri Muhammad)

 • Hinduism

  /'hindu:izm/

  Ấn-độ giáo, Hin-du giáo

 • Judaism

  /'dʤu:deiizm/

  Do thái giáo

 • Shintoism

  Thần đạo

 • Atheism

  /ˈeɪθiɪzəm/

  chủ nghĩa vô thần

 • Confucianism

  /kən'fju:ʃjənist/

  đạo Khổng

 • Taoism

  /'tɑ:ouizm/

  đạo Lão

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết