Từ vựng tiếng Anh về trái cây (phần 5)

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • lime

  /laɪm/

  trái chanh vỏ xanh

 • lemon

  /ˈlemən/

  trái chanh vỏ vàng

 • greengage

  /ˈɡriːŋ.ɡeɪdʒ/

  trái mận cơm

 • cantaloupe

  /ˈkæn.tə.luːp/

  trái dưa vàng

 • honeydew melon

  /ˈhʌn.i.dʒuː/

  trái dưa xanh

 • nectarine

  /ˈnektəriːn/

  trái xuân đào

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết