Từ vựng tiếng Anh về trái cây (phần 5)

 • lime

  /laɪm/

  trái chanh vỏ xanh

 • lemon

  /ˈlemən/

  trái chanh vỏ vàng

 • greengage

  /ˈɡriːŋ.ɡeɪdʒ/

  trái mận cơm

 • cantaloupe

  /ˈkæn.tə.luːp/

  trái dưa vàng

 • honeydew melon

  /ˈhʌn.i.dʒuː/

  trái dưa xanh

 • nectarine

  /ˈnektəriːn/

  trái xuân đào

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm