Từ vựng tiếng Anh về trang trại

 • livestock

  /ˈlaɪvstɒk/

  gia súc

 • battery

  /ˈbætəri/

  dãy chuồng nuôi gà

 • barn

  /bɑːn/

  vựa thóc hoặc chuồng gia súc

 • flock

  /flɒk/

  bầy, đàn (cừu, dê, chim, v.v)

 • herd

  /hɜːd/

  bầy, đàn thú ăn và sống cùng nhau

 • fodder

  /ˈfɒdər/

  rơm khô

 • hoof

  /huːf/

  móng guốc

 • pasture

  /ˈpɑːstʃər/

  đồng cỏ, bãi cỏ

 • pen

  /pen/

  bãi đất có hàng rào để nuôi giữ động vật

 • trough

  /trɒf/

  máng ăn

 • run

  /rʌn/

  khu vực nhỏ và rào kín để nuôi giữ động vật

 • silage

  /ˈsaɪ.lɪdʒ/

  cỏ ủ tươi để cho động vật ăn vào mùa đông

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm