Từ vựng tiếng Anh về trò chơi (phần 2)

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • mahjong

  /mɑːˈʒɑːŋ/

  mạt chược

 • Scrabble

  /ˈskræbl/

  trò chơi ghép chữ

 • jigsaw

  /ˈdʒɪɡsɔː/

  xếp hình

 • sudoku

  /ˌsuˈdoʊkuː/

  sudoku (trò chơi ô số)

 • crossword

  /ˈkrɔːswɜːrd/

  trò chơi giải ô chữ

 • word search

  /ˈwɜːrd sɜːrtʃ/

  trò chơi tìm từ

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết