Từ vựng tiếng Anh về trò chơi (phần 7)

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • kite

  /kaɪt/

  con diều

 • stuffed animal

  /stʌft ˈænɪml/

  thú nhồi bông

 • puppet

  /ˈpʌpɪt/

  con rối

 • sandpit

  /ˈsændpɪt/

  chơi cát

 • balloon

  /bəˈluːn/

  bong bóng

 • rubik’s cube

  /ˈruːbɪks kjuːb/

  khối rubik

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết