Từ vựng tiếng Anh về Trường học

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • campus

  /ˈkæmpəs/

  khuôn viên trường

 • dormitory

  /ˈdɔːmɪtəri/

  ký túc xá

 • student

  /ˈstjuːdənt/

  sinh viên

 • lecturer

  /ˈlektʃərər/

  giảng viên

 • professor

  /prəˈfesər/

  giáo sư

 • canteen

  /kænˈtiːn/

  căn tin

 • cafeteria

  /ˌkæfəˈtɪəriə/

  quán ăn tự phục vụ

 • locker

  /ˈlɑːkər/

  tủ đựng đồ

 • thesis

  /ˈθiːsɪs/

  khoá luận

 • library

  /ˈlaɪbrəri/

  thư viện

 • laboratory

  /ˈlæbrətɔːri/

  phòng thí nghiệm

 • playing field

  /ˈpleɪɪŋ fiːld/

  sân chơi thể thao

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết