Từ vựng tiếng Anh về vũ trụ (phần 2)

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • Mercury

  /ˈmɜːrkjəri/

  Thủy tinh (sao Thủy)

 • Venus

  /'vi:nəs/

  Kim tinh (sao Kim)

 • Earth

  /ɜːθ/

  Trái đất

 • Mars

  /mɑ:z/

  Hỏa tinh (sao Hỏa)

 • Jupiter

  /'dʤu:pitə/

  Mộc tinh (sao Mộc)

 • Saturn

  /'sætən/

  Thổ tinh (sao Thổ)

 • Uranus

  Thiên vương tinh (sao Thiên vương)

 • Neptune

  /'neptju:n/

  Hải vương tinh (sao Hải vương)

 • Pluto

  /'plu:tou/

  Diêm vương tinh (sao Diêm vương)

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết