Từ vựng tiếng Anh về Xét nghiệm Y học

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • biopsy

  /ˈbaɪɒpsi/

  sinh thiết

 • blood test

  /ˈblʌd test/

  xét nghiệm máu

 • CAT scan

  chụp cắt lớp vi tính

 • check-up

  /ˈtʃekʌp/

  kiểm tra sức khỏe

 • diagnosis

  /ˌdaɪəɡˈnəʊsɪs/

  chẩn đoán triệu chứng

 • examination

  /ɪɡˌzæmɪˈneɪʃən/

  khám

 • MRI

  chụp cộng hưởng từ

 • sample

  /ˈsɑːmpl/

  lấy mẫu thử

 • swab

  /swɑːb/

  dùng miếng gạc lấy mẫu thử

 • scan

  /skæn/

  quét

 • ultrasound

  /ˈʌltrəsaʊnd/

  siêu âm

 • X-ray

  /'eks'rei/

  chụp X Quang

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết