Từ vựng tiếng Anh về các loài chim

owl

penguin

chim cánh cụt

turkey

gà tây

duck

vịt

parrot

vẹt

ostrich

đà điểu

rooster

gà trống nhà

chick

gà con, chim con

vulture

chim kền kền

pigeon

chim bồ câu

goose

ngỗng

eagle

đại bàng

hen

gà mái

sparrow

chim sẻ

crow

con quạ

Bài viết: LeeRit.com
Ảnh: sưu tầm

Các bài học tiếng Anh bằng hình ảnh khác mà bạn sẽ thích:

Nếu bạn thật sự muốn nghe nói giỏi tiếng Anh

Bạn cần giành thời gian để cải thiện vốn từ của mình!

Để nghe nói giỏi tiếng Anh, bạn thật sự cần một vốn từ đủ lớn và biết cách sử dụng những từ đó. Nhận ra điều này, hơn 30 nghìn bạn đã và đang dùng LeeRit.com để giúp mình học từ vựng đúng cách và nhớ từ nhanh.

Nếu bạn chưa dùng LeeRit, kích ở đây để tạo 1 tài khoản miễn phí trong chỉ 10 giây và Tự mình đánh giá!

Để những từ này thật sự trở thành từ của mình,
tôi phải đặt ví dụ do chính TÔI tự nghĩ ra!