Từ vựng tiếng Anh về cảm xúc

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • hot

  /hɒt/

  nóng

 • cold

  /kəʊld/

  lạnh

 • hungry

  /ˈhʌŋɡri/

  đói

 • frustated

  (+ at/with) bực bội

 • furious

  /ˈfjʊəriəs/

  (+ at/with) điên tiết, giận dữ (~ enraged)

 • angry

  /ˈæŋɡri/

  giận dữ
  (See Note I)

 • disgusted

  /dɪsˈɡʌstɪd/

  ghê tởm
  (See Note II)

 • surprised

  /səˈpraɪzd/

  (+ at/by) ngạc nhiên

 • sad

  /sæd/

  buồn bã

 • bored

  /bɔːd/

  chán, buồn chán

 • scared

  /skeəd/

  sợ hãi

 • sleepy

  /ˈsliːpi/

  buồn ngủ

 • exhausted

  /ɪɡˈzɔːstɪd/

  mệt mỏi, mệt nhừ (mức độ nặng hơn tired)

 • shy

  /ʃaɪ/

  thẹn thùng, e thẹn

 • in love

  đang yêu

 • happy

  /ˈhæpi/

  hạnh phúc

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết