Khi gặp phải một việc dễ dàng, chúng ta nói "Dễ ẹt" trong tiếng Việt. Vậy tiếng Anh thì như thế nào, hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây!

  • It's a doddle.

Cái này dễ ẹt.

  • Easy peasy.

Quá dễ dàng.

Đây là một dạng vần điệu trong tiếng Anh, lặp vần easy ở cả 2 từ.

  • Piece of cake.

Dễ như ăn kẹo (nghĩa đen: (dễ như như ăn) một miếng bánh)

Ba câu trên có ý nói là việc đó rất dễ.

  • There's nothing to it.

Cái này đâu có gì đâu.

Ý của câu này là việc này dễ đến nỗi chẳng cần phải suy nghĩ cũng làm được.

  • Anyone can do it.

Ai cũng làm được.

Câu này nghĩa là việc này dễ đến nỗi ai cũng làm được.

  • It's childplay.

Trò con nít.

  • It's easy as a, b, c.

Nghĩa đen: Dễ như bảng chữ cái vậy.

Ý của 2 câu trên là việc này dễ đến nỗi trẻ em còn làm được.

  • It's a walk in the park.

Nghĩa đen: dễ như đi dạo công viên.

  • It's not rocket science.

Nghĩa đen: Cái này đâu phải là khoa học tên lửa (không khó đến mức độ đó).

  • I can do it with my eyes shut.

Nhắm mắt cũng làm được.

LeeRit.com

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm
và cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh trong công sở