Những việc bạn có thể làm ở ngân hàng

 • open an account

mở tài khoản

Loại tài khoản được nhiều cá nhân sử dụng là savings account, tài khoản tiết kiệm.

 • receive a statement

nhận bảng sao kê

Bảng sao kê là danh sách liệt kê tất cả những hoạt động gửi tiền vào hay chi tiền ra của tài khoản.

 • make a deposit or withdrawal

gửi tiền và rút tiền

Bạn có thể gửi tiền và rút tiền tại ngân hàng hoặc tại một cột ATM.

 • take out a loan

vay nợ ngân hàng

 • deposit or cash a cheque

Bạn có thể làm 3 hành động với một tấm séc:

 • deposit a cheque: gửi tiền từ tấm séc vào tài khoản ngân hàng
 • cash a cheque: rút tiền từ tấm séc (bạn đưa tấm séc cho ngân hàng, ngân hàng đưa lại tiền cho bạn)
 • write a cheque: viết séc (bạn viết số tiền lên tấm séc để chi trả cho người khác tấm séc này; người này có thể đến ngân hàng để deposit a cheque hoặc cash a cheque, khi đó số tiền mà họ deposit hoặc cash sẽ bị trừ khỏi tài khoản của bạn)
 • apply for a credit card

đăng ký thẻ tín dụng

 • pay bills

thanh toán hoá đơn

Một số ngân hàng có dịch vụ thanh toán các hoá đơn tiền điện, tiền nước, tiền Internet,...

 • transfer money

chuyển khoản: chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác

 

Quang Phạm

LeeRit.com

 

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm
và cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh trong công sở