Mùa đông ở Anh thường vô cùng lạnh lẽo. Trong bài này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những cách nói về cái lạnh nhé!

  • It's cold.

Trời lạnh đấy.

Đây là câu nói chung chung, có thể sử dụng trong nhiều trường hợp.

  • It's freezing outside!

Ở ngoài đang lạnh cóng!

Thay vì nói very cold (trời rất lạnh), bạn có thể dùng freezing để chỉ mức độ lạnh rất cao.

  • It's a bit chilly. Wrap up warm.

Trời hơi lạnh đấy. Hãy mặc ấm một chút.

Đây là lời khuyên hãy mặc áo ấm vì trời đang chuyển lạnh.

  • It's Arctic out there.

Ở ngoài giống như là Bắc Cực vậy.

Cách so sánh này có ý nói thời tiết cực kỳ lạnh.

  • You can see your breath in the air.

Bạn có thể nhìn thấy hơi thở của mình.

Trời lạnh đến nỗi bạn có thể thở ra khói.

  • It's below zero.

Lạnh dưới 0 độ C.

Khi nói dưới 0 độ C, chúng ta luôn luôn dùng below chứ không dùng under.

  • It must be minus five or more.

Chắc là phải âm 5 độ chứ chẳng ít.

Chúng ta dùng minus để chỉ nhiệt độ âm.

  • My car's iced up, it's that cold.

Xe tôi đóng băng luôn, trời lạnh tới vậy đó.

Bạn có thể nói câu này khi mặt kính xe hơi của bạn bị băng và tuyết phủ kín.

Quang Phạm

LeeRit.com