Gom Từ Nhặt Nghĩa: Tra và lưu từ mới tiếng Anh

Gom Từ Nhặt Nghĩa là gì?

Gom Từ Nhặt Nghĩa là một chương trình nhỏ chạy trên trình duyệt Web để giúp bạn tra từ mới tiếng Anh một cách tiện lợitự động lưu từ đó vào nhóm từ của bạn, nếu bạn muốn.

Vì thế, Gom Từ Nhặt Nghĩa là một công cụ tuyệt vời để bạn mở rộng vốn từ tiếng Anh của mình, dù bạn là người mới bắt đầu hay là người đã có trình độ tiếng Anh cao.


Tôi có thể sự dụng Gom Từ Nhặt Nghĩa ở đâu và lúc nào?

Bạn có thể sử dụng chương trình Gom Từ Nhặt Nghĩa:
 • Ở bất kì trang web nào.
 • Bất kì lúc nào bạn muốn. Gom Từ Nhặt Nghĩa làm việc 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.

Làm thế nào để tôi sử dụng Gom Từ Nhặt Nghĩa?

Trước hết, bạn cần cài chương trình Gom Từ Nhặt Nghĩa cho trình duyệt Web (browser) của mình:

 • Nếu bạn đang dùng Firefox: kích nút to ở phía trên để cài cho Firefox.
 • Nếu bạn đang dùng Chrome, kích ở đây để xem hướng dẫn cài đặt.

Rồi bạn theo những bước sau:
 • Bôi đậm từ tiếng Anh hay tiếng Việt mà bạn muốn tra.
 • Kích phải vào từ được bôi đậm và chọn từ điển bạn muốn dùng từ bảng pop-up.

Bạn có thể dùng Từ điển Oxford hoặc là Từ điển ở LeeRit.

Nếu bạn dùng Từ điển Oxford (Từ điển Anh-Anh)

 1. Chọn LeeRit: Look-up at Oxford. Xem ví dụ. Một cửa sổ sẽ được hiện lên với nghĩa của từ này ở từ điển Oxford.
 2. Bôi đậm một phần của nghĩa bạn muốn lưu. Nếu bạn muốn lưu nghĩa đầu tiên, bạn không cần bôi đậm gì cả.
 3. Kích phải phải bất kì đâu ở trang đó và chọn LeeRit: Save from Oxford từ bảng pop-up. Xem ví dụ.
 4. LeeRit sẽ hỏi bạn muốn lưu từ vào nhóm từ nào. Chọn nhóm từ bạn muốn và kích Save.
  • Thế là xong! Từ đó, nghĩa bạn chọn cùng ví dụ và cách dùng từ sẽ được lưu vào nhóm từ bạn chọn.
  • LeeRit sẽ thông báo cho bạn nếu từ này được lưu thành công.

Nếu bạn dùng những từ điển ở LeeRit (Từ điển Anh-Việt và Từ điển Việt-Anh)

 1. Chọn từ điển mà bạn muốn dùng.
  Tra và lưu từ mới tiếng Anh với Gom Từ Nhặt Nghĩa
 2. LeeRit sẽ hiển thị các nghĩa của từ này. Bạn chọn nghĩa thích hợp của từ đó trong ngữ cảnh của bạn.
 3. Chọn nhóm từ bạn muốn lưu từ này vào và kích Save.
  Lưu từ mới vào tài khoản LeeRit của bạn
  • Thế là xong! Từ này, nghĩa bạn chọn, ví dụ và đoạn văn chứa từ đó sẽ được lưu vào nhóm từ của bạn.
  • LeeRit sẽ thông báo cho bạn nếu từ này được lưu thành công.