Chương trình Gom Từ Nhặt Nghĩa cho Chrome

Xin vui lòng thực hiện những bước dưới đây để cài Gom Từ Nhặt Nghĩa cho trình duyệt Chrome.
  1. Kích ở đây để đến Google Chrome Web Store
  2. Tại trang Google Chrome Web Store, kích vào nút "+ MIỄN PHÍ" để cài đặt Gom Từ Nhặt Nghĩa