Kích để tìm hiểu thêm về Gia sư TOEIC

Học tiếng Anh qua Câu đố vui

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm
và cải thiện khả năng giao tiếp trong công sở
Đáp án: HELMET: Mũ bảo hiểm Cheers, Peter Hưng, Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đáp án: B Các phương án A, C, D và từ gạch chân đều mang nghĩa tiêu cực, chỉ có phương án B mang nghĩa tích cực. ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic  
Đáp án: CARPOOL/CAR POOL CARPOOL (v) đi chung xe  CAR POOL (n) việc đi chung xe   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đáp án: restoring --> restore​ HELP TO DO SOMETHING   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đáp án: DETERGENT: chất tẩy rửa (bột giặt, nước giặt, nước rửa chén, v.v)   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đáp án: The former - the latter Chỉ lần lượt danh từ được đề cập trước và sau. Trong câu này the former chính là Vietnam còn the latter là nation.   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đáp án: TRAFFIC LIGHT: ĐÈN GIAO THÔNG ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đáp án: CHALK AND CHEESE APPLES AND ORANGES Hai thành ngữ này chỉ hai người hoặc hai vật hoàn toàn khác nhau. ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đáp án: 1B 2C Cloth (n) khăn, giẻ side effects: những tác dụng phụ   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đáp án: DRAWBACK: (điểm) hạn chế Antonyms: ADVANTAGE, BENEFIT, STRENGTH, STRONG POINT, ETC.   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đáp án: DESERT DESERT ISLAND: đảo không có người sinh sống DESERT /ˈdezət/ (n) sa mạc DESERT /dɪˈzɜːt/ (v) rời bỏ ai đó ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đáp án: BROOM: cái chổi   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đáp án: DAIRY PRODUCTS: các sản phẩm làm từ sữa milk - yogurt - ice-cream - butter   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đáp án: 1A và 2B 1/ Đó không thể nào là Tom. Cậu ấy đang đi du lịch mà => Phán đoán có căn cứ 2/ mustn't do something: không được làm gì / cấm không được làm gì Trong trường hợp này là không được lái xe mà không ...
Đáp án: MATCH  Diêm - trận đấu - sự tương xứng   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đáp án: A. meeting look forward to doing something/something: mong đợi điều gì   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đáp án: famous/well-known/reputable/prestigious/competitive, etc. famous/well-known: nổi tiếng reputable: danh tiếng prestigious: danh giá competitive: cạnh tranh ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đáp án: A. to finish Active voice: make somebody do something  --> Passive voice: be made to do something   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đáp án: newspaper: báo   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đáp án: sticky note: giấy ghi chú (có thể dán)   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đáp án: B. should have been She should have been well - prepared for that important exam: Lẽ ra cô ấy nên chuẩn bị kĩ cho kì thi quan trọng đó (thực tế là cô ấy không chuẩn bị kĩ cho kì thi)   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit ...
Đáp án: SUGARCANE JUICE: nước mía   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đáp án: A. have have --> has Either + S1 + or +S2 + V (chia theo S2)   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic  
Đáp án: DELICIOUS/TASTY/FRAGRANT/AROMATIC, ETC.   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
  Đáp án: C. few and far between few and far beetween: 1/ not frequent 2/ rare, in short supply Nạn thất nghiệp đang tăng trở lại, nghĩa là các công việc tốt thì khan hiếm. ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic  
Đáp án: ROUNDABOUT: Vòng xoay/bùng binh   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đáp án: SKYSCRAPER: tòa nhà chọc trời   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
  Đáp án là: 1A và 2B  1/ It's time + S + V2/V-ed: đã đến lúc làm gì 2/ on the grounds that = for the reason that: vì lý do ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đáp án: STREET LIGHT/LAMP   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đáp án: C. in Giải thích:  IN --> TO HAVE BEEN TO: đã từng đến thăm một nơi nào đó (quốc gia, thành phố, thị trấn, nhà hàng, cửa hàng, v.v) Khi nói về một phòng cụ thể nào đó, chúng ta dùng IN Ví dụ: I've ...
Điền từ thích hợp vào chỗ trống ? Đáp án:  SPECTACULAR / BREATH - TAKING / MAGNIFICENT / FANTASTIC / GLORIOUS / IMPRESSIVE / STUNNING, ETC.    ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic  
Chọn đáp án đúng và giải thích.   Đáp án là: 1A & 2C đúng Giải thích: 1. past perfect: Thì quá khứ hoàn thành chỉ một hành động xảy ra trước một hành động khác hoặc một mốc thời gian trong quá khứ. Cấu trúc: S + had + V3/Ved ...
Các bạn biết đây là gì không ? ;)   Đáp án:  CONVENIENCE STORE: cửa hàng tiện lợi   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đây là từ vựng gì vậy các bạn ?     Đáp án:  Calender: Lịch   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đây là từ gì ?     Đáp án:  GRADUATION / COMMENCEMENT: Lễ tốt nghiệp   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
  Đáp án là: 1D & 2C đúng Giải thích: 1. Bởi vì: owing to the fact that = due to the fact that = because 2. Rút gọn mệnh đề quan hệ: Khi rút gọn mệnh đề quan hệ thì với số thứ tự (the first, the second, etc.), ta dùng ...
  Từ vựng tiếng Anh có trong hình:  fruits, woman, etc.  Ví dụ: There are a number of kinds of fruits in the picture Two women seem to be choosing the best fruits. Besides fruits, pumpkin also appears in the picture.   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit ...
Đây là từ gì nhỉ ?     Đáp án:  SYMBOL / CHARACTER: ký hiệu, ký tự   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
  Đáp án là: 1B & 2A đúng Giải thích: 1. So... that & Such... that so nice a memory = such a nice memory 2. Too...to too adj for somebody to do somthing : quá...đến nỗi ai đó không làm được gì đó   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of ...
Các bạn biết đây là gì không ? ;)     Đáp án:  PEDESTRIAN CROSSING: vạch sang đường dành cho người đi bộ   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đây là từ vựng gì liên quan đến điện thoại thông minh vậy các bạn ?     Đáp án:  PLATFORM / OPERATING SYSTEM: Nền tảng / hệ điều hành   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
  Đáp án là: C - such as Giải thích: such as => namely HOẶC such as => which are Such as chỉ một số ví dụ trong rất nhiều thứ trong khi namely được dùng để nói chi tiết hơn về thông tin mà vừa được đề cập. E.g ...
  Đáp án là: 1D & 2C đúng Giải thích: 1. Cấu trúc câu cảm thán: What + (a/an) + adj + Noun 2. Đảo ngữ câu điều kiện loại 3: If + S + had V3 = Had + S + V3   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đặt câu với những gì bạn thấy trong hình.     Từ vựng tiếng Anh có trong hình:  street, car, pavement, etc.  Ví dụ: Some cars are running on the street. Many people are walking on the pavements. There are many signs as well as advertisements in the ...
Đây là từ vựng tiếng anh gì ấy nhỉ ?     Đáp án:  DOWNPOUR: mưa to và bất chợt E.g: There was no sign of stop of the torrential downpour   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
  Đáp án là: 1B & 2C đúng Giải thích: 1. Past Continuous: Thì quá khứ tiếp diễn: diễn tả một hành động đang diễn ra thì hành động khác cắt ngang. 2. Present Perfect Continuos Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: Chỉ sự liên tục trong hành động ...
Các bạn có hay sử dụng cái này không nhỉ ?     Đáp án:  TABLET: máy tính bảng   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
  Đáp án:  B: Cấu trúc: S + be + reported + to have + past particple (happened in the past) ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đây là loại thức uống gì vậy các bạn ? ;) Thèm quá đi mất ;)     Đáp án:  SMOOTHIE /ˈsmuːði/ Sinh tố AVOCADO SMOOTHIE: sinh tố bơ   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Chọn từ vựng tiếng Anh hoặc cụm từ vựng tiếng Anh cần sửa để câu trở nên đúng ngữ pháp nhé ;)     Đáp án là: A - people say that Giải thích: Mệnh đề đầu tiên được rút gọn thành Founded in 1451, vậy mệnh đề thứ 2 chắc chắn ...
Đây là thành ngữ gì vậy các bạn ? Đừng quên dịch nghĩa nữa nhé     Đáp án: Recharge one's batteries Nghĩa: to get back your strength and energy by resting for a while Nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần, sức khoẻ (sạc lại pin)   ​Cheers, Peter Hưng ...
  Đáp án là: 1A & 2D đúng Giải thích: 1. Cấu trúc: S + would rather + have past participle: mong muốn, ước muốn của ai đó trong quá khứ 2. Thì (Tense): Thì tương lai tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động sẽ đang xảy ra tại một ...
Điền MỘT từ vựng tiếng anh thích hợp vào chỗ trống nhé.     Đáp án:  ACRONYM: từ viết tắt được tạo bằng cách lấy chữ cái đầu của các từ   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Ai hay đọc báo thì giơ tay nhé ! Dòng chữ lớn nhất trong bức hình miêu tả bằng từ vựng tiếng anh nào vậy các bạn ?     Đáp án:  Headline: đề mục, tiêu đề   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Các bạn có thể đoán được từ vựng tiếng Anh nào khi nhìn bảng này không ?   Đáp án:  EXCHANGE RATE: tỉ giá hối đoái   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Từ vựng tiếng anh nào miêu tả cho những hoạt động này các bạn nhỉ ? Sáng thức dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, đi học . . . như thế gọi là gì các bạn nhỉ ? ;)     Đáp án:  ROUTINE: Việc thường lệ   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit,  ...
  Đáp án là: 1A & 2D đúng Giải thích: 1. Phương hướng: Có hai cách chỉ phương hướng với hai nghĩa khác nhau như sau: a. in the (east, west, north, south) of something / country = phía (đông, tây, bắc, nam) của nơi đó nhưng ở trong nó. Ví dụ ...
Thử tìm các từ vựng tiếng Anh có trong hình và đặt câu với từ đó xem nào  Quá dễ phải không  Thử sức xem sao nhé!   Từ vựng tiếng Anh có trong hình:  university, ranking, IELTS, etc.  Ví dụ: Caltech ranks the 1st in the world ...
Các bạn khi nhìn hình có đoán được idiom trong hình là gì không?     Đáp án: An apple a day keeps the doctor away Nghĩa: Táo là một loại trái cây tốt cho sức khỏe nên nếu bạn ăn nó mỗi ngày, bạn sẽ khỏe mạnh và không ...
  Đáp án là: Chọn A Giải thích: Vì trong tiếng Anh, hai mệnh đề không thể nối với nhau bằng dấu phẩy (,) mà phải dùng chấm phẩy (;) hoặc từ nối are → being   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đây là từ vựng tiếng Anh gì nhỉ ?? Ai đi siêu thị giơ tay nào      Đáp án:  Trolley Còn trong tiếng Mỹ thì lại gọi "Xe đẩy" là Cart   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Từ vựng tiếng Anh nào miêu tả những dấu trên chữ các bạn nhỉ ? Khi bạn điền tên bạn vào form, bạn có viết tên bạn đầy đủ dấu không ??     Đáp án:  DIACRITIC Left to right, top to bottom: Diaeresis or umlaut. Hook. Breve. Ring. Caron. Grave. Acute ...
Từ vựng tiếng anh gì đây các bạn nhỉ ? Các bạn nghĩ đến quốc gia nào khi nhìn vào bức hình này ? Mà quốc gia ấy nằm ở đâu nhỉ ??     Đáp án: WORD: CHILI / CHILLI COUNTRY: CHILE - LATIN AMERICA / SOUTH AMERICA   ​Cheers, Peter Hưng - Founder ...
  Đáp án là: 1C & 2C đúng Giải thích: 1. Cấu trúc nhấn mạnh động từ: Với động từ thường, dùng trợ động từ và chuyển động từ muốn nhấn mạnh thành nguyên mẫu. I did go to Nepal : Tôi đúng là đã đi Nepal   2. Mệnh đề ...
Các bạn khi nhìn hình có đoán được idiom trong hình là gì không?     Đáp án: Somebody’s eyes are bigger than their stomach Nghĩa: Mắt to hơn bụng: chỉ sự tham lam khi ai đó lấy nhiều thức ăn hơn những gì thực sự họ có thể ăn ...
  Đáp án là: 1C Giải thích: The sight of Ha Long Bay  stretching out before they  filled them with wonder. Động từ chính trong câu là "filled" → cụm "stretching out before they" có thể hiểu là "which stretches out before they" → ...
 Từ vựng tiếng anh "Nhà thờ" trong "Nhà thờ Đức Bà" trong tiếng Anh là gì ấy nhỉ?     Đáp án:  basilica Ví dụ: Saigon Notre-Dame Basilica   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Thử tìm các từ vựng tiếng anh có trong hình và đặt câu với từ đó xem nào  Quá dễ phải không  Thử sức xem sao nhé!     Từ có trong hình:  bike / bicycle, city, bridge, river, bank, tree, building, etc.  ​Cheers, Peter Hưng - Founder of ...
Các bạn có kể được các từ vựng tiếng anh của các dụng cụ bơi lội này ?     Đáp án là: lifebuoy : phao cứu sinh goggles : kính bảo hộ; kính bơi   Xem từ vựng về chủ đề thể thao dưới nước tại: http://leerit.com/hoc-tieng-anh-bang-hinh-anh/tu-vung-tieng-anh-ve-mon-boi-loi-swimming/   ...
Những từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Anh gọi là Homonym. Các bạn nhìn hình rồi có đoán được trong hình là từ vựng tiếng anh nào không? :)     Đáp án là: SCHOOL Các nghĩa tương ứng: 1. Trường học (giờ học) 2. Cả trường (toàn thể ...
  Đáp án là: 1B & 2C đúng Giải thích: 1. Cấu trúc: Câu bắt đầu với từ WITH đưa ra một lời giải thích. WITH thường đi sau là một danh từ và một động từ với -ing.   2. Cấu trúc: Hai mệnh đề (clause) không bao giờ ...
Các bạn khi nhìn hình có đoán được idiom trong hình là gì không?     Đáp án: sit on the fence Nghĩa: trung lập, không theo phe nào - tránh liên quan vào việc quyết định hay ảnh hưởng đến điều gì đó.   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit ...
Đuổi hình bắt chữ Các bạn có đoán được trong hình là 2 từ vựng tiếng Anh nào không?     Đáp án:   1. watchdog Watch (Nhìn) + Dog (Chó) = người bảo vệ, người kiểm tra, người giám hộ   2.  headquarters Head (Đầu) + Quarter (1 / 4) = bộ chỉ ...
Câu nào đúng - Câu nào sai ? Các bạn có biết điểm ngữ pháp đảo ngữ chưa nhỉ?     Đáp án là: 1 đúng Giải thích: Khi một ngữ giới từ làm phó từ chỉ địa điểm hoặc phương hướng đứng ở đầu câu, các nội động từ đặt lên ...
Bạn có biết ngành nghề trong hình có từ vựng tiếng Anh là gì không? Thú vị lắm đấy     Đáp án:  archaeology Ví dụ: The first time I ever heard about archaeology was in the fifth grade when we learned about Richard Leakey.   ​Cheers, Peter Hưng ...
Các bạn có thưởng thức những loại trái cây này để xoa dịu những cơn nóng bức ? Đố các bạn từ vựng tiếng Anh về các loại trái cây đó là gì nào     Đáp án là: avocado : trái bơ papaya : đu đủ pomelo : bưởi dragon fruit : thanh long ...
Những từ vựng tiếng anh đồng âm khác nghĩa trong tiếng Anh gọi là Homonym. Các bạn nhìn hình rồi có đoán được trong hình là từ vựng tiếng anh nào không? :) Gợi ý: A ____of keys The sun ____s There are five _____s in an indoor volleyball match     ...
  Đáp án là: 1C & 2C đúng Giải thích: 1. Cấu trúc: Hardly had S + past participle when S + V2/V-ed No sooner . . . than ⇒ ngay khi...thì Ví dụ: Hardly had we arrived at the beach when it started pouring with rain Dịch: Ngay khi chúng tôi vừa ...
Các bạn khi nhìn hình có đoán được idiom trong hình là gì không?     Đáp án: over the moon Nghĩa: cực kỳ hạnh phúc, hào hứng, phấn khởi,vv   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đuổi hình bắt chữ Các bạn có đoán được trong hình là 2 từ vựng tiếng Anh nào không?     Đáp án:   1. sawdust Saw (Cưa) + Dust (Bụi) = mùn cưa   2.  seaweed Sea (Biển) + Weed (Cỏ dại) = tảo biển ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit,  ...
Câu nào đúng - Câu nào sai ?   Đáp án là: 1 & 3 đúng Giải thích: Nếu câu hỏi bắt đầu bằng thể phủ định, trả lời "NO" nghĩa là đồng ý với nó và trả lời "YES" nghĩa là không đồng ý. ​Cheers, Peter Hưng ...
 Trong tiếng Anh, từ vựng tiếng anh tiếng "Thánh địa" là gì ấy nhỉ?     Đáp án:  sanctuary Ví dụ: My Son Sanctuary
Những từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Anh gọi là Homonym. Các bạn có đoán được từ vựng tiếng Anh nào mang cả 3 nghĩa trong hình không? :)     Đáp án là: BANK Các nghĩa tương ứng: 1. Ngân hàng 2. Bờ sông 3. Đám (mây, tuyết, etc ...
A, B, C, D - Câu nào đúng? Các bạn có phân biệt được các từ tiếng Anh LIE (nằm), LIE (nói dối) và lay (đặt, để) không?     Đáp án là: 1B & 2B đúng Giải thích: 1. Phân biệt 3 động từ Lie (nói dối), Lie (nằm), và ...
Các bạn có biết những thành ngữ nào trong tiếng Anh có nghĩa "đắt đỏ, tốn kém" không     Đáp án là: 1. cost an arm and a leg 2. a pretty penny 3. pay through the nose 4. pay top dollar 5. break the bank 6 ...
Chọn đáp án đúng     Đáp án là: 1 đúng Giải thích: Khi diễn tả ý "bảo người khác làm theo ý mình", ta dùng cấu trúc "Have + object + infinitive". Đây là một cấu trúc thông dụng trong tiếng Anh Mỹ, dùng khi chỉ dẫn hay ra lệnh ...
Các bạn có đoán được những từ tiếng Anh về các nước bài (bộ bài nhỏ) trong bộ bài trong hình là gì không nào     Đáp án là: shade: bích diamond: rô heart: cơ club: nhép ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic Xem từ ...
Connotation là những từ vựng tiếng Anh mà dịch ra thì nghĩa giống nhau nhưng ý nghĩa thì khác nhau: có thể là tích cực, trung tính hoặc tiêu cực. Ví dụ như cùng mang nghĩa vô giá nhưng priceless mang nghĩa tích cực còn worthless lại là tiêu cực ...
Từ vựng "Ổ gà" trong tiếng Anh là gì ấy nhỉ?     Đáp án: pothole   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đố các bạn từ vựng các quân cờ trong hình là gì nào     Đáp án là: pawn: quân tốt castle: quân xe bishop: quân tượng knight: quân mã queen: quân hậu king: quân vua ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic Xem từ vựng về ...
Đố các bạn nghĩa của idiom trong hình là gì?     Đáp án là: Câu D Nghĩa tiếng Việt là: Chuyện đã qua hãy để cho nó qua. Tránh đề cập đến một chuyện đã xảy ra trong quá khứ để tránh có chuyện hay gây tranh cãi.   ...
Đuổi hình bắt chữ Các bạn có đoán được trong hình là 2 từ vựng tiếng Anh nào không?     Đáp án:   1. egghead Egg (Trứng) + Head (Đầu) = một người rất thông minh và chỉ quan tâm đến việc học   2.  copyright Copy (Sao chép) + Right ...
  Đáp án là: 1C & 2B đúng Giải thích: 1. Town: đề cập đến một nơi mà ai đó sống và làm việc 2. Cấu trúc: make somebody/something/yourself + adj Ví dụ: make yourself understood = làm cho mình được (người khác) hiểu. make herself heard = làm cho cô ...
Cùng mang một nghĩa "bôi, xóa" nhưng hai hành động biểu thị thành 2 phrasal verb khác nhau này là gì ấy nhỉ? Các bạn có đoán được không     Đáp án là: cross out & rub out   Giải thích: 1. Cross Out : gạch ngang - bỏ ...
Câu nào đúng - Câu nào sai ?     Đáp án là: 2 & 4 đúng Giải thích: "Each" dùng với 1 hoặc 2 đối tượng, chỉ từng thứ một. Còn "Every" thì dùng khi có từ 2 đối tượng trở lên, chỉ từng thứ trong cả ...
"...và ngược lại" :) Đố các bạn cụm tiếng Latin nhưng được tiếng Anh "chôm" dùng là gì ấy nhỉ     Đáp án là: vice versa Dịch: vice versa: dùng để ám chỉ rằng điều ngược lại với điều bạn vừa nói cũng đúng. Ví dụ: It's not ...
Các bạn nhìn hình có đoán được 2 thành ngữ thông dụng nào trong tiếng Anh không? :)     Đáp án là: 1. once in a blue moon: (informal) rất hiếm 2. miss the boat: (informal) không thể tận dụng được thứ gì vì đến quá trễ.   ​Cheers, Peter ...
Những từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Anh gọi là Homonym. Nhìn hình, các bạn có đoán được trong hình là từ vựng nào không? :)     Đáp án là: BAND Các nghĩa tương ứng: 1. Ban nhạc / Dàn nhạc 2. Dây buộc 3. Dải băng   ​Cheers, Peter ...
Connotation là những từ vựng tiếng Anh mà dịch ra thì nghĩa giống nhau nhưng ý nghĩa thì khác nhau: có thể là tích cực, trung tính hoặc tiêu cực. Ví dụ như cùng mang nghĩa vô giá nhưng priceless mang nghĩa tích cực còn worthless lại là tiêu cực ...
  Đáp án là: 1B & 2A Giải thích ngữ pháp: 1. Ta có: every other = each alternate one (= the first, third, fifth, etc. one, but not the second, fourth, sixth, etc.) = cách từng cái (= thứ 1, thứ 3, thứ 5, thứ 7, vv) VD: The doctor visited the patient ...
Tiếng Anh có một điểm khá "kì  quặc" là có nhiều thành ngữ hay tục ngữ trái ngược nhau. Ví dụ: Ta có câu "Knowledge is power" (Kiến thức là sức mạnh) và câu "Ignorance is bliss" (Ngu dốt là một điều tốt) Nhìn hình, bạn ...
Câu nào đúng, câu nào sai ;)     Đáp án là: 1 & 3 đúng Giải thích: Ta có 2 cấu trúc với từ marry: 1. to marry somebody 2. to be / get married to somebody / something   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Từ vựng "Người bí ẩn" trong tiếng Anh là gì ấy nhỉ?     Đáp án là: a dark horse Dịch: a dark horse: người không nói nhiều về cuộc sống của họ và thường khiến người khác ngạc nhiên bởi tính cách thú vị của họ   ...
Các bạn có biết các loại hình nhà nghỉ trong hình là gì không?     Đáp án là:   1. bed and breakfast: chỗ có chỗ nghỉ và kèm cả bữa sáng 2. caravan: xe moóc (dùng làm nơi ở), nhà lưu động 3. hostel: nhà tập thể giá ...
Các bạn có còn nhớ trật tự của tính từ trong tiếng Anh không? Cùng thử nhé :) Trật tự nào trong hình là đúng?     Đáp án là: 1 Đúng Giải thích: Trật tự tính từ trong tiếng Anh lần lượt là: Opinion - tính từ chỉ quan điểm, sự ...
Đuổi hình bắt chữ :) Nhìn hình, các bạn có đoán được là 2 từ vựng tiếng Anh nào không?     Đáp án:   1. armchair Arm (Cánh tay) + Chair (Ghế) = ghế bành   2.  honeypot Honey (Mật Ong) + Pot (Cái Nồi) = một nơi / một thứ / một người nào ...
  Đáp án là: 1C & 2C Giải thích ngữ pháp: 1. Ta có cấu trúc: too...to: quá đến nỗi không làm được điều gì đó S + be + too + adj + (N) + to_inf Ví dụ: This chance is too good to be lost = This is too good a chance to ...
  Đáp án là: 1. Come Across somebody/something : tình cờ gặp ai đó hay tìm thấy cái gì đó 2. Bump Into somebody : tình cờ gặp ai đó   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
  Đáp án là: 1 & 4 đúng Giải thích: Sau so sánh nhất, chúng ta thường không dùng "of" với danh từ số ít để đề cập đến một nơi hay một nhóm. Ví dụ: Ta có thể dùng: I'm the happiest man in the world. (NOT  of the world ...
Đố các bạn từ vựng "Lời nói đầu môi chót lưỡi" trong tiếng Anh là gì      Đáp án là: a lip service Dịch: lip service: "lời nói đầu môi chót lưỡi", ý chỉ việc ai đó đồng ý hay ủng hộ một điều gì đó nhưng ...
Các bạn nhìn hình có đoán được những từ vựng tiếng Anh nào mô tả đươc tính cách của cung Song Tử không?     Đáp án là:   1. intellectual: trí thức 2. cheerful: vui tươi, phấn khởi, hớn hở 3. vivacious: hoạt bát, cuốn hút Xem bài Từ ...
Đố các bạn sự khác biệt của những từ vựng tiếng Anh: Soil, Earth, Ground, và Land là gì không?     Đáp án là: 3 - the ground Giải thích: Ground dùng để chỉ bề mặt cứng mà chúng ta đi trên đó. ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit,  ...
Những từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Anh gọi là Homonym. Nhìn hình, các bạn có đoán được trong hình là từ vựng nào không? :)     Đáp án là: BLOCK Các nghĩa tương ứng: 1. Khối vuông 2. Vật cản 3. Hình khối 4. (Dãy) Tòa nhà   ...
  Đáp án là: 1B & 2C Giải thích ngữ pháp: He wants this job done as soon as possible. → Anh ấy muốn công việc này được làm càng sớm càng tốt.   With everything he used stolen, he had to turn to his parents. → Khi mọi thứ ...
Tiếng Anh có một điểm khá "kì  quặc" là có nhiều thành ngữ hay tục ngữ trái ngược nhau. Ví dụ: Ta có câu "Knowledge is power" (Kiến thức là sức mạnh) và câu "Ignorance is bliss" (Ngu dốt là một điều tốt) Nhìn hình, bạn ...
  Đáp án là: C đúng Giải thích: Câu trả lời có đề cập đến từ "price" (giá cả) , nghĩa là bạn phải "pay" (chi trả) cái gì đó. Còn nếu "win" (giành) được cái gì đó thì là "prize".   A ...
Trong tiếng Anh ta có câu: "A friend in need is a friend indeed" :3 Còn thể loại bạn "thời vụ, theo mùa" là gì, các bạn có đoán ra được là từ nào không :)     Đáp án là: Fair-weather Friend Từ vựng tiếng Anh ...
Các bạn có còn nhớ các thành ngữ này ;) Tổng cộng bao nhiêu thành ngữ trong hình và nghĩa của chúng là gì nào ;)     Đáp án là: 4 thành ngữ / idiom   1. ring a bell: (informal) nghe quen thuộc với bạn 2. face the music: (informal) chấp ...
Connotation là những từ vựng tiếng Anh mà dịch ra thì nghĩa giống nhau nhưng ý nghĩa thì khác nhau: có thể là tích cực, trung tính hoặc tiêu cực. Ví dụ như cùng mang nghĩa vô giá nhưng priceless mang nghĩa tích cực còn worthless lại là tiêu cực ...
(Những) Từ nào có thể điền vào cả 2 vị trí trong câu ;)     Đáp án: Là các từ vựng tiếng Anh mà vừa là động từ, vừa là danh từ. Các bạn lưu ý thêm là những từ tiếng Anh đó phải có nghĩa phù hợp. Các ví ...
  Đáp án là: 1D & 2D   Giải thích: 1. every + danh từ số nhiều = đề cập đến khoảng thời gian giữa hai sự kiện   2. all day = all day = cả ngày = từ sáng đến tối She works there all day except Sundays = Cô ấy làm việc ở ...
  Đáp án là: C Nghĩa: "Ai cũng có khuyết điểm, bạ cũng không phải là ngoại lệ nên đừng phán xét họ (đặc biệt là khi bạn cũng có những khuyết điểm đó"; hoặc "ta không nên chỉ trích người khác vì sẽ rất dễ để họ tìm ...
  Đáp án là: 1 & 3 đúng Cấu trúc: be + ..... age (không có giới từ) Nếu có giới từ thì trước "age" là giới từ "at"   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
"Giọt nước làm tràn ly", đố bạn trong tiếng Anh là gì ;)     Đáp án là: Last Straw Câu thành ngữ đầy đủ là: the last/final straw, the straw that breaks the camel’s back   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
  Đáp án là: Ngang: 2. (measles) 4.  (toothache) 5 (fever) Dọc: 1.(backache) 3.  (earache) 5.(flu)   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic Xem thêm từ vựng vè chủ đề Bệnh tật tại: http://leerit.com/hoc-tieng-anh-bang-hinh-anh/tu-vung-tieng-anh-ve-benh-tat-diseases/
Đáp án là: BAT Các nghĩa tương ứng: 1. Vợt chơi môn cricket 2. Vợt chơi bóng bàn 3. Vợt chơi bóng chày 4. Con dơi   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Đáp án:   1. brainstorm Brain (Não) + Storm (Bão) = động não suy nghĩ (để giải quyết vấn đề)   2. a. headhunt / headhunting / headhunter Head (Đầu) + Hunt (Săn) = (công việc) săn đầu người = tìm người phù hợp cho một vị trí cao và thuyết phục họ từ bỏ công việc ...
  Đáp án: 1B ; 2C Cấu trúc: require +V_ing: mang nghĩa bị động Cấu trúc: require that S (should) bare_inf   ​Cheers, Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic
Blood is thicker than water.   Đáp án là: Câu D Nghĩa tiếng Việt là: Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Hàm ý là gia đình và mối quan hệ gia đình quan trọng hơn bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả bạn bè   ​Cheers, Peter ...
  Đáp án là: Câu số 2 Đúng. Vì "Few" mang nghĩa tiêu cực, nghĩa là "không nhiều". Ngược lại, "a few" lại mang nghĩa tích cực, nghĩa là "ít nhất thì cũng có vài". Trong câu trên, dịch ra là "Mặc dù câu hỏi dễ, ít học sinh có ...
"Rào cản tiến thân" trong tiếng Anh là gì ấy nhỉ?     Đáp án là: Glass Ceiling Nghĩa: Rào cản vô hình; những quan điểm, định kiến vô lý khiến cho phụ nữ và những nhóm người thiểu số không thể đạt được một vị trí nào ...