Đáp án: The former - the latter

Chỉ lần lượt danh từ được đề cập trước và sau.

Trong câu này the former chính là Vietnam còn the latternation.

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic