Câu nào đúng - Câu nào sai ?

 

 

Đáp án là: 2 & 4 đúng

Giải thích: "Each" dùng với 1 hoặc 2 đối tượng, chỉ từng thứ một. Còn "Every" thì dùng khi có từ 2 đối tượng trở lên, chỉ từng thứ trong cả 1 nhóm.

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic