Câu nào đúng, câu nào sai ;)

 

 

Đáp án là: 1 & 3 đúng

Giải thích: Ta có 2 cấu trúc với từ marry:

1. to marry somebody

2. to be / get married to somebody / something

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic