Đáp án: C. in

Giải thích: 

IN --> TO
HAVE BEEN TO: đã từng đến thăm một nơi nào đó (quốc gia, thành phố, thị trấn, nhà hàng, cửa hàng, v.v)
Khi nói về một phòng cụ thể nào đó, chúng ta dùng IN
Ví dụ: I've been to his house, but I've never been IN the basement (specific room)

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic