A, B, C, D - Câu nào đúng? wink

Các bạn có phân biệt được các từ tiếng Anh LIE (nằm), LIE (nói dối) và lay (đặt, để) không? wink

 

 

Đáp án là: 1B & 2B đúng

Giải thích:

1. Phân biệt 3 động từ Lie (nói dối), Lie (nằm), và Lay (đặt, để)

Với Lie (nói dối), 3 cột động từ là: lie - lied - lied

Với Lie (nằm), 3 cột động từ là: lie - lay - lain

⇒ V_ing của cả 2 động từ trên đều là "lying"

 

Với Lay (đặt, để), 3 cột động từ là: lay - laid - laid

⇒ V_ing của động từ trên là "laying"

 

Câu trong hình có nghĩa là "Anh ấy đã nằm trên giường bệnh suốt 3 tuần qua"

⇒ Ta dùng thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn để diễn tả sự liên tục của một hành động bắt đầu từ quá khứ, kéo đến hiện tại

⇒ He has been lying in bed for 3 weeks.

 

2Ta có cụm thành ngữ:

you can’t be too careful = dùng để cảnh báo ai đó là họ nên cẩn thận để tránh gặp nguy

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic