Đáp án: A. meeting

look forward to doing something/something: mong đợi điều gì

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic