Đáp án là: Chọn A

Giải thích:

Vì trong tiếng Anh, hai mệnh đề không thể nối với nhau bằng dấu phẩy (,) mà phải dùng chấm phẩy (;) hoặc từ nối

are → being

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic