Chọn từ vựng tiếng Anh hoặc cụm từ vựng tiếng Anh cần sửa để câu trở nên đúng ngữ pháp nhé ;)

 

 

Đáp án là: A - people say that

Giải thích:

Mệnh đề đầu tiên được rút gọn thành Founded in 1451, vậy mệnh đề thứ 2 chắc chắn phải cùng chủ ngữ với mệnh đề thứ nhất. Bỏ "people say that".
 

Câu đúng ngữ pháp là "Founded in 1451, the University of Glasgow is the fourth – oldest university in the English – speaking world"

Được thành lập vào năm 1451, trường Đại Học Glasgow là trường đại học lâu đời thứ 4 trong các quốc gia nói Tiếng Anh.

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic