Đáp án: B. should have been

She should have been well - prepared for that important exam: Lẽ ra cô ấy nên chuẩn bị kĩ cho kì thi quan trọng đó (thực tế là cô ấy không chuẩn bị kĩ cho kì thi)

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic