Đáp án là: 1A & 2D đúng

Giải thích:

1. Cấu trúc:

S + would rather + have past participle: mong muốn, ước muốn của ai đó trong quá khứ

2. Thì (Tense):

Thì tương lai tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động sẽ đang xảy ra tại một thời điểm trong tương lai

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic