Câu nào đúng - Câu nào sai ?

 

Đáp án là: 1 & 3 đúng

Giải thích: Nếu câu hỏi bắt đầu bằng thể phủ định, trả lời "NO" nghĩa là đồng ý với nó và trả lời "YES" nghĩa là không đồng ý.

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic