Đáp án là:

1. Come Across somebody/something : tình cờ gặp ai đó hay tìm thấy cái gì đó

2. Bump Into somebody : tình cờ gặp ai đó

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic