Cùng mang một nghĩa "bôi, xóa" nhưng hai hành động biểu thị thành 2 phrasal verb khác nhau này là gì ấy nhỉ? Các bạn có đoán được không wink

 

 

Đáp án là: cross out & rub out

 

Giải thích:

1. Cross Out : gạch ngang - bỏ
2. Rub Out : dùng gôm để xóa

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic