Đây là thành ngữ gì vậy các bạn ? Đừng quên dịch nghĩa nữa nhé smiley

 

 

Đáp án: Recharge one's batteries

Nghĩa: to get back your strength and energy by resting for a while
Nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần, sức khoẻ (sạc lại pin)

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic