Các bạn khi nhìn hình có đoán được idiom trong hình là gì không?

 

 

Đáp án: Somebody’s eyes are bigger than their stomach

Nghĩa: Mắt to hơn bụng: chỉ sự tham lam khi ai đó lấy nhiều thức ăn hơn những gì thực sự họ có thể ăn hết.

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic