Các bạn khi nhìn hình có đoán được idiom trong hình là gì không?

 

 

Đáp án: sit on the fence

Nghĩa: trung lập, không theo phe nào - tránh liên quan vào việc quyết định hay ảnh hưởng đến điều gì đó.

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic