Thử tìm các từ vựng tiếng anh có trong hình và đặt câu với từ đó xem nào wink

Quá dễ phải không wink Thử sức xem sao nhé!

 

 

Từ có trong hình: 

bike / bicycle, city, bridge, river, bank, tree, building, etc. 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic