Điền MỘT từ vựng tiếng anh thích hợp vào chỗ trống nhé.

 

 

Đáp án:  ACRONYM: từ viết tắt được tạo bằng cách lấy chữ cái đầu của các từ

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic