Đây là từ vựng gì vậy các bạn ?

 

 

Đáp án:  Calender: Lịch

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic