Đáp án: 1B 2C

Cloth (n) khăn, giẻ

side effects: những tác dụng phụ

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic