Đố các bạn từ vựng các quân cờ trong hình là gì nào wink

 

 

Đáp án là:

pawn: quân tốt
castle: quân xe
bishop: quân tượng
knight: quân mã
queen: quân hậu
king: quân vua

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic

Xem từ vựng về chủ đề cờ vua tại: http://leerit.com/hoc-tieng-anh-bang-hinh-anh/tu-vung-tieng-anh-ve-co-vua-chess/