Các bạn biết đây là gì không ? ;)

 

Đáp án:  CONVENIENCE STORE: cửa hàng tiện lợi

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic