Đuổi hình bắt chữ wink

Các bạn có đoán được trong hình là 2 từ vựng tiếng Anh nào không?

 

 

Đáp án:

 

1. egghead

Egg (Trứng) + Head (Đầu) = một người rất thông minh và chỉ quan tâm đến việc học

 

2.  copyright

Copy (Sao chép) + Right (Bên phải) = bản quyền

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic