Đây là từ vựng tiếng anh gì ấy nhỉ ? wink

 

 

Đáp án:  DOWNPOUR: mưa to và bất chợt

E.g: There was no sign of stop of the torrential downpour

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic