Các bạn có thể đoán được từ vựng tiếng Anh nào khi nhìn bảng này không ? wink


 

Đáp án:  EXCHANGE RATE: tỉ giá hối đoái

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic