Đây là từ gì ?

 

 

Đáp án:  GRADUATION / COMMENCEMENT: Lễ tốt nghiệp

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic