Bạn có biết ngành nghề trong hình có từ vựng tiếng Anh là gì không? Thú vị lắm đấy wink

 

 

Đáp án:  archaeology

Ví dụ: The first time I ever heard about archaeology was in the fifth grade when we learned about Richard Leakey.

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic