Đố các bạn từ vựng "Lời nói đầu môi chót lưỡi" trong tiếng Anh là gì  smiley

 

 

Đáp án là: a lip service

Dịch: lip service: "lời nói đầu môi chót lưỡi", ý chỉ việc ai đó đồng ý hay ủng hộ một điều gì đó nhưng lại không có bất cứ hành động nào chứng minh cho điều họ nói.

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic