Từ vựng tiếng anh gì đây các bạn nhỉ ?
Các bạn nghĩ đến quốc gia nào khi nhìn vào bức hình này ? wink

Mà quốc gia ấy nằm ở đâu nhỉ ??

 

 

Đáp án: WORDCHILI / CHILLI

COUNTRYCHILE - LATIN AMERICA / SOUTH AMERICA

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic