Các bạn biết đây là gì không ? ;)
 

 

Đáp án:  PEDESTRIAN CROSSING: vạch sang đường dành cho người đi bộ

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic